Urheilufysioterapia


Urheilufysioterapia on toimintaa, jolla pyritään ylläpitämään ja saavuttamaan liikkuvan ihmisen paras mahdollinen toimintakyky. Se on erityisosaamista ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Se on kiinteässä roolissa palauttamassa urheilijaa takaisin optimaaliseen terveyteen ja toimintakykyyn. Urheilufysioterapia koostuu ennaltaehkäisystä, ensihoidosta ja suorituskyvyn palautumisesta. Ennaltaehkäisyyn kuuluu esimerkiksi yksilöohjaukset, liikeanalyysit, ryhmien ohjaukset, kartoitukset ja lihashuolto.


Jotta liikuntavammoilta vältyttäisiin, on tärkeä ymmärtää eri lajien biomekaaniset vaatimukset.  Loukkaantumistilanteessa pyritään antamaan parasta mahdollista ensiapua, tutkimaan vammat ja arvioimaan jatkotoimenpiteiden tarve. Suorituskyvyn palautuminen tarkoittaa vammaa parantavien sekä korvaavien toimenpiteiden tekemistä kuntoutumisen aikana.  Asiakkaita hoidetaan kaikista ikäluokista hyödyntäen ammatillista osaamista. Urheilufysioterapia vaatii ymmärrystä fyysisistä ja psykologisista tarpeista suhteessa urheilijan tavoitteisiin. Fysioterapeutti toimii aina valmennuksen tukena!

Scroll to Top