Palvelut

Fysioterapia

Meillä Aktiivi Fysioterapiassa pyrimme auttamaan asiakasta parhaan osaamisemme mukaan. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista ja toimintakykyä. Tavoitteena on ensisijaisesti selvittää mistä kipu tai ongelma johtuu. Kun kivun aiheuttaja on selvillä, on helpompi valita juuri oikeanlaiset hoitokeinot. Käyttämiämme hoitomenetelmiä ovat muun muassa terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen liikeharjoittelu, manuaalinen terapia sekä teippaus. Toimiminen Time to Move- kuntosalin kanssa samoissa tiloissa tarjoaa meille optimaalisen ympäristön auttaa asiakasta erilaisin liikeharjoittein. Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänelle optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky huomioiden hänen voimavaransa. Asiakasta motivoidaan ja ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Asiakasta tuetaan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus ja ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue erikoisosaamisestamme seuraavien linkkien kautta

Toiminnallinen alaraajatutkimus

Olkapään ja niska-hartiaseudun kuntoutus

Urheilufysioterapia