Mpower lihasaktivaatiomittauksen avulla saadaan faktatietoa siitä, mitä lihaksessa tapahtuu. Tällöin aika käytetään tehokkaammin oikeiden harjoitteiden parissa. Mpowerin avulla varmistetaan, että harjoite aktivoi haluttua lihasta. Heikko lihas väsyy nopeasti, ja laitteen avulla nähdäänkin, milloin lihas väsyy liikaa ja työ siirtyy muille lihaksille. Käyttämällä laitetta samanaikaisesti esimerkiksi molemmissa jaloissa, saadaan selville jalkojen puolierot liikkeen aikana. Fysioterapiassa voidaan seurata kuntoutuvan lihaksen kehitystä vertaamalla sitä terveen puolen aktivaatiotasoihin. Lisäksi asiakkaiden harjoittelumotivaatio paranee, kun he näkevät reaaliaikaisen harjoitevasteen sekä kehityshistorian.

Urheiluvalmennuksessa Mpowerilla saadaan varmistettua lihasten tehokas käyttö. Jos oikea lihas ei aktivoidu, viereiset lihakset tekevät ns. ylitöitä ja menevät usein tästä syystä myös jumiin. Tämä voi lisätä esimerkiksi loukkaantumisriskiä.

Teholajeissa vaadittava nopeusvoima tuotetaan nopeilla lihassoluilla. Laitteella voidaan varmistaa nopeiden lihassolujen käyttö testaamalla minkälaisilla kuormilla ja suoritustavoilla eri yksilöt saavat parhaiten nopeat lihassolut käyttöön. 

Lisäksi voidaan selvittää ovatko valmentajasi tekemät ohjelmat tehokkaita juuri sinulle. Laitteen avulla voidaan vertailla muuan muassa suoritustekniikoiden ja kuormien merkitystä lihasten aktivaatiotasoon. Näin harjoitusohjelmiin voidaan tehdä tarvittavia muutoksia faktatiedon perusteella. Kehittyminen näkyy lihaksen aktivaatiovolyymin ja maksimiaktivaation kasvuna.


Mpower laitteen avulla voidaan tutkia seuraavia asioita:

  • nähdään lihaksen aktivoitumistaso harjoitteen aikana
  • pystytään seuraamaan aktivoitumista reaaliaikaisesti harjoitusta tehdessä
  • nähdään aktivoituuko haluttu lihas
  • tiedetään syntyykö haluttu liike kyseisen lihaksen avulla vai muilla lihaksilla
  • voidaan kokeilla erilaisten harjoitteiden ja suoritustapojen vaikutusta lihaksen aktivoitumistasoon
Scroll to Top